voor gespreksleiding, presentatie, interviews, tijdschriftconcepten en journalistieke producties
Roos Schlikker en Sara van Gorp zijn
allebei ervaren journalisten met een lange
staat van dienst. Zowel in het presenteren,
schrijven als bedenken van bladformules
staat voor hen voorop: doorvragen,
gedegenheid en originaliteit. Roos en Sara
vinden elkaar niet alleen daarin, maar ook
in hun enthousiaste aanpak, met humor.

Schlikker & van Gorp
Hemonystraat 45
1074 BN Amsterdam
Sara van Gorp: +31 (0)20 6733 328
info@saravangorp.nl
Roos Schlikker: +31 (0)20 6203 911
info@roosschlikker.nl


Aan deze site
wordt nog gewerkt.
logo twitter